Autorům

Chcete vydat knihu, kterou jste napsali nebo nakreslili?

Informace autorům

Přijímáme nové autory a ilustrátory

Naše nakladatelství přijímá nové autory a nebo vám zajistí vydání knihy na vaše náklady. stačí nás kontaktovat.

Co pro to musíte udělat?

1. mít dokončené dílo

2. poslat nám rukopis v elektronické podobě na email gmentova@knihy-radosti.cz

3. popsat stručně děj a hlavní postavy


My si dílo přečteme a posoudíme, zda rukopis zakoupíme a na vlastní náklady vydáme. V takovém případě kniha projde korekturou, redakčními úpravami a grafickou úpravou knihy. Konečná podoba knihy je na odpovědnost nakladatele. Distribuci a propagaci knihy následně provádí nakladatel.

Pokud dílo nezakoupíme a vy budete mít zájem knihu vydat, zajistíme vám vydání knihy včetně grafické úpravy knihy, tisku a ISBN. Veškeré tyto činnosti budou na vaše náklady. Konečná podoba knihy je na vaši odpovědnost, stejně tak si sami provádíte distribuci a propagaci knihy. 

Zaslané rukopisy, které nezakoupíme, ani nebudeme vydávat, nearchivujeme a vyjádření k nim nezasíláme.

Pro všechny, kdo chtějí být spisovatelem, pořádáme kurzy tvůrčího psaní

Kurz je sedmi denní a probíhá formou šesti online setkání a jednoho osobního setkání během jednoho měsíce, a to vždy ve čtvrtek v podvečer v časové dotaci 2 hodiny

Frekventanti kurzu musí do dalšího setkání zpracovat zadaný úkol.

Vypsání termínu kurzu sledujte na stránkách www.eg-solution.cz nebo si níže požádejte o informace